Ndertim Faqe Interneti nuk është thjesht si duket, është mënyra se si funksionon

“Agjent i Dedikuar – Faqe Profesionale – 699€”

Ju falenderojmë që keni zgjedhur paketën 699€ për ndërtimin e website tuaj!

Ju lutem, plotësoni të gjithë fushat e shfaqura në formën e kontaktit dhe dërgoni përmbajtjen. Për startimin e proçesit, agjenti që mbulon këtë produkt do të marrë informacionin dhe do ju kontaktojë me telefon dhe e-mail për mbylljen e takimit. Duke dashur të kursejmë kohën dhe paratë tuaja, kemi studiuar me kujdes dhe përgatitur një analizë llogjike, mbi bazën e të cilës, do të përgatiten materialet tekst dhe foto. Kjo analizë, do të udhëheqë ndërtimin e faqes tuaj.

Ju informojmë që:

Në takimin e parë, do t’ju përgjigjemi të gjitha pyetjeve që keni. Do të na dorëzohen në rrugë dixhitale Logo, Informacionet Tekst dhe Foto, të cilat do të jenë të përgatitura dhe organizuara sipas analizës që keni shkarkuar nga faqja jonë, e përditësuar dhe me ndryshimet sipas specifikës apo kërkesës tuaj.

Parapagimi 45% e vlerës është kusht për startimin e ndërtimit të faqes. Pjesa e mbetur, do të likujdohet deri në 7-ditë pas prezantimit të saj, e cila, do të jetë ndërtuar me informacionet tekst dhe foto, të vëna në dispozicion nga klienti.

Loading...
WhatsApp chat